مدال آوران المپیاد های علمی دانش آموزی کشوری و جهانی المپیاد

مدال هاى المپياد جهانى 2015

قبولى هاي مرحله دوم كشورى 1395 (تفكيك مدالشون آخر تابستون مشخص ميشه...)

قبولى هاي مرحله دوم كشورى 1394 (تفكيك مدالشون آخر تابستون مشخص ميشه...)

مدال هاى طلاى المپياد كشورى 1393

مدال هاى نقره المپياد كشورى 1393

مدال هاى برنز المپياد كشورى 1393