*طلای کشوری
*رتبه 14 کنکور تجربی
*دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران
*نویسنده کتاب المپیادهای ادبی ایران مرحله دوم نشردانش پژوهان و کتب مرجع
*مدرس بهترین مدارس تهران  و شهرستان ها

طلای کشوری المپیاد ادبی

*کارشناس ارشد زبان شناسی از دانشگاه تهران

*مولف آرایه های ادبی(خیلی سبز)

*مولف آموزش شگفت انگیز ادبیات دهم (خیلی سبز)

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستانها

 *طلای کشوری
*رتبه ۹ کشوری کنکور انسانی
*تالیف کتاب ادبیات اختصاصی انسانی(عروض, قافیه,سبک شناسی و نقد ادبی) انتشارات “خیلی سبز”
*تالیف کتاب علوم و فنون یازدهم اختصاصی انسانی انتشارات “مهروماه”(زیر چاپ)
*مدرس و مسئول المپیاد مدارس سمپاد و غیرانتفاعی تهران و شهرستان‌ها
*مدال نقره المپیاد ادبی سال 1388

*کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

*کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* مدال طلای المپیاد ادبی سال 1385

*راهیافته‌ی مرحله نهایی جشنواره خوارزمی دانش آموزی 1384و 1386

*کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

*کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه تهران

*کارشناسی ارشد فلسفه‌ی غرب دانشگاه تهران

*نویسنده‌ی کتاب‌های روایت تورانی شاهنامه (نشر جوانه‌ی توس)

*بیست و هفت سال شعر نو (سه جلدی)