* ادبیات فارسی 1 و 2
* زبان فارسی 1 و 2
* تاریخ ادبیات 1 ( دوم انسانی)
* زبان و عربی 1و2
* ادبیات سوم انسانی
* زبان فارسی سوم انسانی
* عربی سوم انسانی
*‌ زبان انگلیسی 3
* آرایه های ادبی سوم انسانی
* تاریخ ادبیات 2 سوم انسانی

مطابق روال جاری المپیادهای علمی کشور باشگاه دانش پژوهان جوان با تشکیل کمیته علمی المپیاد ادبی، منابع آزمون مرحله اول این المپیاد به شرح زیر اعلام کرد.

الف: منابع درسی

  1. زبان فارسی 1و2
  2. ادبیات فارسی 1و2
  3. تاریخ ادبیات ایران وجهان 1
  4. عربی 2و3 علوم انسانی
  5. زبان انگلیسی 2و3

 

ب: منابع غیر درسی

  1. شاهنامه ،چاپ مسکو ، داستان دوازده رخ
  2. تاریخ بیهقی، تصحیح مرحوم دکترعلی اکبر فیاض ، مجلدهفتم (به غیر از متون واشعار عربی)
  3. کتاب زمستان (مجموعه شعر) مهدی اخوان ثالث

لازم به ذکر است تعدادی سوال نیز خارج از منابع اعلام شده طرح خواهد شد.