12 بهمن 1395

ضمن آرزوي موفقيت براي دانش آموزان عزيز شركت كننده در المپيادهاي علمي سال تحصيلي 96-95 كه در هفته گذشته برگزار شد؛ بدين وسيله اعلام مي گردد دفترچه سوالات مرحله اول آزمون المپيادهاي مذكور  از هم اكنون از طريق لينك هاي زير قابل دسترس مي باشد.

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد ادبي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد رياضي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد زيست شناسي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد شيمي كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد فيزيك كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد كامپيوتر كد1

دفترچه سوالات و كليد اوليه المپياد نجوم و اخترفيزيك كد1

دانش آموزان گرامي و دبيران محترمي كه نظراتي درخصوص ارزيابي كيفي سوالات آزمون هاي فوق دارند مي توانند  فرم مربوطه را از   اينجا   دريافت  و پس از تكميل ، حداكثر تا پايان وقت اداري يكشنبه 95/11/17 از طريق شماره نمابر 02122019970  ارسال نموده تا جهت بررسي در اختيار كميته هاي علمي قرار گيرد.

لازم به ذكر است به نظراتي كه بعد از تاريخ فوق ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.