شماره پيامك

1000476249

ايميل

info@talayiha.ir

talayiha@yahoo.com

تلفن هاى تماس

تلفكس: 02188996762
تلفكس: 02188964170
تلفكس: 02188964281
خط ويژه: 021476249

آدرس دفتر مركزى

تهران – خيابان فلسطين – خيابان ايتاليا – پلاك 22 – واحد 7

محل كلاس ها

خيابان كارگر شمالى – روبروى خيابان نوزدهم – دانشكده فيزيك دانشگاه تهران

كلاس هاى المپياد طلايى ها (دانشگاه تهران)

دفتر مركزى باشگاه المپياد طلايى ها