4 اسفند 1395

بدين وسيله كليد نهايي سوالات مرحله اول المپيادهاي علمي 95 جهت استفاده كاربران محترم اعلام مي شود.
از لینک زیر استفاده کنید
http://ysc.sampad.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000249&block=news&id=329810