15 اسفند 1394

مهلت ثبت نام در هشتمين دوره رياضيات كانگورو تا بيستم اسفندماه تمديد شد.

به اطلاع كليه مدارس و مراكز آموزشي سراسر كشور مي رساند ثبت نام در هشتمين دوره رياضيات كانگورو به مدت 10 روز از تاريخ يازدهم تا بيستم اسفندماه 1394 تمديد شد.
بنابراين مدارسي كه درزمان مقرر موفق نشدند فرآيند ثبت نام خود را كامل نمايند يا به هردليلي موفق نشدند تاكنون نسبت به ثبت اسامي دانش آموزان اقدام كنند، مي توانند در فرصت فراهم شده  اقدام به ثبت نام دانش آموزان كنند.
جهت ثبت نام و دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص نحوه پرداخت هزينه ثبت نام ميتوانيد از طريق اين لينك  اقدام نماييد.
دوره نوروز طلايي المپياد 95 مخصوص آمادگي مرحله دوم المپياد