برنامه کلاسی نهایی دوره تابستون طلایی المپیاد 95 باشگاه المپیاد طلایی ها اعلام شد..

photo_2016-09-01_04-54-34
photo_2016-09-01_04-54-12
photo_2016-09-01_05-18-31
photo_2016-09-01_05-18-28
photo_2016-09-01_05-18-24
photo_2016-09-01_05-18-10
photo_2016-09-01_05-18-14
photo_2016-09-01_05-18-18
photo_2016-09-01_05-18-21